Prehlásenie o ochrane osobných údajov podľa zákona číslo 122/2013 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použivané iba pre zaslielanie objednanej zásielky, pre komunikáciu so zákazníkom, prípadne na zasielanie noviniek a informácií v rámci nášho webu.