Reklamácie je potrebné doručiť poštou bez dobierky alebo osobne na adrese sídla firmy alebo na našich prevádzkach, ku každej reklamácii pristupujeme v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu, inak reklamácia nebude uznaná. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na engraveguru@gmail.com alebo poštou.

Reklamácia sa zahajuje doručením reklamovaného výrobku do sídla našej spoločnosti.

Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme – v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,… ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba.

Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, pripadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.